thi công sơn
Tư Vấn

Nguyên nhân và khắc phục hiện tượng có lớp phấn trắng khi xoa tay lên bề mặt

Nguyên nhân và khắc phục hiện tượng có lớp phấn trắng khi xoa tay lên bề mặt (QT Việt Nam) – Bề mặt tường đặc biệt là nội thất khi sử dụng hệ sơn mịn thường có hiện tượng có lớp phấn trắng khi xoa tay lên bề mặt. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến […]