Người tiêu dùng
Người tiêu dùng

– Thứ nhất là người tiêu dùng được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp.

– Thứ hai là được cung cấp thông tin chính xác về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

– Thứ ba là quyền được lựa chọn hàng hóa, dịch vụ.

– Thứ tư là quyền góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về chính sách bán hàng.

– Thứ năm là quyền tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

– Thứ sáu là quyền được yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn cam kết.

– Thứ bảy là quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định pháp luật.

– Thứ tám là quyền được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

***

Người tiêu dùng sản phẩm quyết định rất lớn đến sự tồn vong của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp khi để người tiêu dùng quay lưng lại với mình là đã tự hủy diệt chính doanh nghiệp. QT ý thức được điều này nên chúng tôi luôn mong muốn mang lại cho người tiêu dùng của QT những sản phẩm và dịch vụ giá trị nhất.
Đến với QT, bạn có quyền sử dụng tất cả các quyền lợi của mình và còn hơn thế nữa…
HÃY ĐẾN VÀ CẢM NHẬN!