(QT Việt Nam) – QT xin chia sẻ một số câu nói hay của Dalai Lama

Câu nói hay của Dalai Lama

–  “Chúng ta là những lữ khách trên hành tinh này. Chúng ta có mặt ở đây nhiều lắm là chín mươi hay một trăm năm. Trong quãng thời gian đó, với cuộc đời của chúng ta, ta phải cố gắng làm những điều tốt lành và ích lợi. Nếu bạn góp phần vào việc mang lại hạnh phúc cho người khác, bạn sẽ tìm thấy mục đích chân thực, ý nghĩa thực sự của cuộc đời.”

–  Tiềm năng con người vốn bằng nhau ở mỗi người. Cảm giác: “tôi không có giá trị” là sai lầm. Hoàn toàn sai lầm. Bạn đang lừa dối chính mình. Chúng ta có năng lực tư duy, do vậy, thử hỏi ta thiếu cái gì đây? Nếu ta có năng lực ý chí, bạn có thể thay đổi mọi thứ. Bạn có thể nói rằng: “Bạn là chủ nhân của chính bạn.”

– Chúng ta cần phải tăng cường nuôi dưỡng các giá trị bên trong như lòng kiên nhẫn, sự bao dung, cũng như lòng từ bi đối với người khác. Hãy ghi nhớ trong tâm trí rằng những giá trị đó đó là biểu hiện của tình cảm chứ không phải là tiền bạc và quyền lực để thu hút bạn bè thực sự.