5 CÂU THẦN CHÚ CỦA ĐỨC PHẬT CHO MỘT NGÀY LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

đức phật

(QT Việt Nam) – QT xin chia sẻ 5 câu thần chú để giúp bạn làm việc tốt hơn

Câu thần chú thứ nhất: Mỗi ngày là một ngày vui.
Câu thần chú thứ hai: Không có gì là thiếu, không có gì là thừa.
Câu thần chú thứ ba: Hãy luôn đối tốt với chính mình.
Câu thần chú thứ tư: Giàu có là một điều tốt.
Câu thần chú thứ năm: Những rắc rối của người khác chỉ đơn giản là vấn đề của chính họ.